Ayton Global در این سال رویداد مجازی Cosmetics Business Live را به نمایش می گذارد

این سخنرانی توسط كاریس اسمیت ، مدیر تنظیم مقررات و فروش در Ayton Global هدایت خواهد شد

“Ayton Global Research از نمایشگاه و ارائه در Cosmetics Business Live بسیار هیجان زده است. اگرچه سال 2020 این رویداد را به تعویق انداخت ، اما برای ما موفقیت آمیزترین سال ثبت شده با افزایش بسیار چشمگیر سفارشات برای مطالعات مصرف کننده بود.

“این سال ضرورت انجام مطالعات مربوط به کاربران خانگی و تغییر در مقررات (مانند CSAR و Brexit) باعث شد تا مارک ها بیشتر از لزوم اثبات ادعاهای خود آگاه شوند. در سخنرانی من ، برخی از موارد نمونه را به اشتراک می گذارم ، بنابراین مخاطبان می توانند درک کنند که چگونه تحقیقات مصرف کننده می تواند بازاریابی آنها را افزایش دهد در حالی که در سطح جهانی با مقررات لوازم آرایشی و استانداردهای تبلیغاتی سازگار است “- کاریس اسمیت.

تخفیف برای تجارت لوازم آرایشی مشترکین

بلیط خود را از طریق این لینک تهیه کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>