پاسخ Threepipe نشان می دهد که چگونه مارک ها می توانند استراتژی های آمازون برنده را توسعه دهند

https://www.youtube.com/watch؟v=NQG2aHjwRHo

همه گیری ، تغییری در نحوه خرید زیبایی توسط مصرف کنندگان ایجاد کرد و بسیاری از مارک ها از افزایش فروش آمازون لذت بردند.

با تغییر دیدگاه مصرف کننده و صنعت در مورد آمازون ، اکنون زمان آن است که با این سیستم عامل کنار بیاییم.

وبینار Threepipe Reply نشان می دهد که چگونه مارک ها می توانند استراتژی های آمازون برنده را در بازارهای بین المللی توسعه دهند.

در طول برگزاری وبینار با PZ Cussons ، تیم Threepipe Amazon داده ها و بینش ها و توصیه های عملی را برای کمک به شما شروع می کند تا فوراً پیاده سازی کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>