هوش مصنوعی اکنون می تواند سرطان پوست را با دقت دقیق متخصصان پوست ارزیابی کند

پزشک دیجیتال می تواند شدت یک مورد ملانومای پوستی را بررسی کند

یک مطالعه جدید از دانشگاه گوتنبرگ ادعا می کند ، هوش مصنوعی (AI) اکنون می تواند شدت سرطان پوست را “دقیقاً مانند متخصصان پوست” ارزیابی کند.

محققان مستقر در سوئد الگوریتمی را ابداع کرده اند که تعیین می کند ملانوم پوست تهاجمی است و در معرض خطر گسترش است یا در اولین مرحله و محدود به اپیدرم است.

این فناوری قبل از آزمایش بر روی 200 تصویر از ملانوم سرطان پوست که توسط متخصص پوست تشخیص داده شده بود ، بر روی بیش از 900 تصویر پوستی از ملانوم آزمایش شد.

به گفته این تیم ، الگوریتم هنگام طبقه بندی شدت ملانوم همان نتیجه را به دست آورد که هفت متخصص پوست مستقل دارند.

سام پولسي ، محقق دانشگاه گوتنبرگ و پزشك متخصص در بيمارستان دانشگاهي سالگلرنسكا گفت: “هيچ يك از متخصصان پوست از الگوريتم ML به مراتب بهتر عمل نكردند.”

دانشمندان پیش بینی می کنند که این الگوریتم می تواند جراحان را از نظر میزان عمل جراحی حذف سرطان پشتیبانی کند.

“نتایج مطالعه جالب است و امید این است که از الگوریتم بتواند به عنوان پشتیبانی تصمیم بالینی در آینده استفاده شود.

“اما این به اصلاح بیشتر نیاز دارد و مطالعات آینده نگر که بیماران را با گذشت زمان کنترل می کند نیز ضروری است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>