مدیر محصولات – South West UK – حدود 35 پوند ، جلد بارداری OO0

پوشش زایمان

من با یک تجارت جهانی زیبایی کار می کنم که متخصص راه حل های پایدار با کیفیت بالا برای صنعت زیبایی است و به دنبال مدیر محصول است.

در این نقش شما طراحی و توسعه محصولات جدید را مطابق با نیاز مشتری و اهداف مالی کسب و کار مدیریت خواهید کرد. شما باید روند تولید در صنعت زیبایی را درک کنید.

اگر انگیزه شما از این فرصت جدی است ، لطفاً جزئیات خود را ارسال کنید تا بتوان آنها را بیشتر به Matt Venables در VPss در نظر گرفت و توسعه داد. [email protected] 01473 685588.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>