متخصص پشتیبانی فروش – کنت / اسکس – 25-28،000 پوند (AE1723)

این مشتری با نقش CRM مواجه است که در آن شما با تدارکات و دفتر مرکزی برای حل شکایات و س .الات مشتری همکاری نزدیک خواهید داشت

آیا با توجه زیاد به جزئیات از خود انگیزه و اشتیاق دارید؟

آیا دوست دارید بازارها و روندهای جهانی را تجزیه و تحلیل کنید و به روند صحیح روند کار کمک کنید؟

با استفاده از مدیریت بین المللی قبلی ، فروش ، زنجیره تأمین یا تجارب تدارکات در بخش مواد شیمیایی ، مواد اولیه و لوازم آرایشی ، شما از رشد بین المللی این تولید کننده لوازم آرایشی نوآور حمایت خواهید کرد.

این مشتری با نقش CRM مواجه است که در آن شما با تدارکات و دفتر مرکزی برای حل شکایات و سوالات مشتری روزانه همکاری نزدیک خواهید داشت.

از کار مستقل و همکاری واقعی اطمینان دارید. شما بر عملکرد فروش ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و روندهای تیم فروش نظارت خواهید کرد.

شما کل فرایند سفارش از فروش مشتری تا تحویل محصول را مدیریت خواهید کرد. زبان فرانسوی یا آلمانی برای این نقش مطلوب است.

تجربه قبلی در صنعت مراقبت شخصی یا مدرک مرتبط با علوم ضروری است.

این یک نقش خارق العاده برای شخصی است که داده ها را با توجه زیادی به جزئیات ، دقت و توانایی تجزیه و تحلیل داده ها هدایت می کند.

CV خود را به آدرس [email protected] ایمیل کنید یا با ما تماس بگیرید:
هایدی بانیستر 01183 778 393/07747 792 272 / [email protected]
آنا فیلیپا کالادو 07792 958 152 / [email protected]
جوزف بانیستر 07393 818 620 / [email protected]

شرکت های برجسته

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>