متخصص فرمولاسیون رنگ – South West UK – 30،000 تا 60،000 پوند

شما در یک مرکز تحقیق و توسعه مهم بخشی از یک تیم کوچک خواهید بود

من به دنبال یک فرمولاتور باتجربه رنگ برای کار با یک تولید کننده قوی قرارداد هستم ، این می تواند هر کسی از سطح شیمی دان ارشد / مدیر فنی / مدیر ارشد باشد. بسته به سطح انتصاب وظایف مختلفی خواهد بود.

شما بخشی از یک تیم کوچک در یک مرکز تحقیق و توسعه بزرگ خواهید بود که در آن لوازم آرایشی رنگی در تیم خود توسعه خواهید داد.

اگر این فرصت توجه شما را به خود جلب کرده است و از پس زمینه و تجربه مناسبی برخوردار هستید ، لطفاً مشخصات خود را برای پاسخ سریع و حرفه ای به Matt Venables در VPss ارسال کنید. [email protected] 01473 685588.

لطفا CosBus را در برنامه خود نقل قول کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>