ماسک روبرو با فناوری سلولهای بنیادی گیاهی: یک داستان رفع حدنصاب

افزایش استفاده از ماسک به دلیل بیماری همه گیر منجر به افزایش ماندگاری آکنه در بین افراد ، بدون توجه به سن آنها شده است. یک بیماری پوستی که می تواند بدون ایجاد مزاحمت در اکوسیستم باکتری ها ، میکروبیوم و همچنین سلامت پوست با آن روبرو شود.

Quora Noni یک ماده 100٪ طبیعی از سلول های بنیادی نونی است که ارتباط بین باکتری ها را هک می کند ، به طور موثری آکنه را کاهش می دهد و میکروبیوم پوست را متعادل می کند. مکانیسم عملکرد گیاه اجدادی اجازه می دهد تا از آنتی بیوتیک ها جلوگیری کرده و خواص باکتریواستاتیک را به ارمغان بیاورد ، همچنین از ایجاد مقاومت به باکتری جلوگیری می کند.

شرکت های برجسته

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>