لیپوئید کوسمتیک ماده ای با پایه نیلوفر آبی را برای مراقبت از مو راه اندازی می کند

Water Lily Pro همزمان با بهینه سازی حجم به محافظت از مو در برابر آلودگی کمک می کند

جدید از لیپوئید کوسمتیک ، Water Lily Pro است ، عصاره ای مناسب برای استفاده در محصولات مراقبت از مو ، که مزایای متعددی را به همراه دارد.

این ماده از ریشه های نیلوفر آبی استخراج می شود که حاوی مجموعه ای بی نظیر از مواد شیمیایی شیمیایی از جمله ساپونین های پاک کننده ، فلاونوئیدهای ضد اکسیداتیو و تانن های اعمال کننده کراتین است.

Water Lily Pro محافظت از مو را در محیط های آلوده شهری و همچنین قابلیت کنترل بهتر مو ، تعدیل موهای وز و حجم و تعریف بهینه مو فراهم می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>