شیمیدان توسعه – میدلندز – 26000 تا 30،000 پوند

در حالت ایده آل ، شما 3-4 سال تجربه توسعه مراقبت از پوست یا بدن خواهید داشت

ما در حال کار با یکی از تولید کنندگان پیشرو و برنده جوایز قرارداد مراقبت های شخصی هستیم که به دنبال یک شیمیدان توسعه برای گسترش تیم هستند.

در حالت ایده آل ، شما 3-4 سال تجربه توسعه مراقبت از پوست یا بدن خواهید داشت. هر تجربه کار با یک سوپرمارکت یا فروشگاه های خیابان های بالا یا اگر شما از یک تیم مشابه سریع توسعه باشید ، این مناسب خواهد بود!

اگر این فرصت توجه شما را به خود جلب کرده است و شما زمینه و تجربه مناسبی دارید ، لطفاً مشخصات خود را برای پاسخ سریع و حرفه ای به Matt Venables در VPss ارسال کنید. [email protected] 01473 685588.

لطفا CosBus را در برنامه خود نقل قول کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>