شیر دوش دلپذیر Crabtree & Evelyn’s Evelyn Rose La Mer شستشوی بدن است | مرور

من در نظر می گیرم Crabtree & Evelyn Evelyn Rose Luscious دوش شیر شستشوی بدن La Mer: با گلاب و آب نارگیل آغشته ، احساس گرانی ، بوی گران و ظاهری گران قیمت دارد. نوعی تجربه آبگرم را ایجاد می کند که باعث می شود هر عضله شما تازه از خستگی تمیز شود و هر اینچ مربع شما رطوبت داشته باشد تا ترک بخورد. صابون شیری به سرعت کف می کند وقتی که بدنم را از گردن تا پا لجن می کشم ، آبکشی می کنم ، و با پوستی نرم که بوی مبهم گل رز می بخشد خوشبخت می شوم.

Crabtree & Evelyn Evelyn Rose Luscious Dower Milk را در ژوئیه 2021 پیدا خواهید کرد جذابیت جعبه زیبایی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>