شورای زیبایی انگلیس از کمپینی برای جلب مشترک مشتریان در سالن ها رونمایی کرد

پوستر “اوه سلام زیبایی” و کمپین رسانه های اجتماعی با هدف معکوس کردن آمار کم حضور در سالن است

شورای زیبایی مستقر در انگلستان شورای زیبایی انگلیس در حال شرکتی است که مردم را تشویق می کند تا به موهای خود و سالن های زیبایی برگردند زیرا اقدامات قفل در سراسر منطقه آرام شود.

طبق شورای زیبایی انگلیس ، از زمان بازگشایی مجدد آنها در آوریل 2021 ، 3 میلیون مشتری انگلیس کمتر به سالن ها مراجعه کرده اند و هدف از این کارزار جدید این است که لذت بازدید از سالن ها را به مردم یادآوری کند.

پوستر و تبلیغات رسانه های اجتماعی “سلام سلام” ، امیدوار است بتواند این کاهش را نشان دهد و نشان دهد که چگونه زیبایی می تواند بهترین احساس را به مردم برساند.

ملی کندال ، رئیس اجرایی شورای زیبایی انگلیس گفت: “ما باید از مشاغل مستقر در خیابان های بزرگ و مرکز شهر پشتیبانی کنیم.”

“بخش مراقبت های شخصی نه تنها با تعطیلی چندین ماهه و هزینه های مداوم مربوط به زنده نگه داشتن مشاغل خود دست و پنجه نرم نکرده است ، بلکه آنها هنوز تعداد مراجعه کنندگان به سالن ها و فروشگاه هایی را که قبل از Covid داشته اند نمی بینند.

“ما باید با تشویق مشتری ها برای بازگشت به مجموعه ای از خدمات که ما ارائه می دهیم ، شادی را به زیبایی برگردانیم – بیشتر اینها به مهارت فوق العاده ای نیاز دارند و همیشه نمی توانند در خانه تکرار شوند.”

این شورا فاش کرد که بیش از 7300 سالن در انگلیس از مارس 2020 کار خود را از دست داده اند.

کمپین ‘Oh hello beauty’ همزمان با کاهش دیگر محدودیت ها در انگلیس است. از امروز ، اکثریت اقتصاد داخلی و خارجی می تواند دوباره باز شود و جمع آوری محدودیت ها هم در خانه و هم در فضای باز افزایش می یابد.

سالن ها ، فروشگاه ها و متخصصان زیبایی با مراجعه به وب سایت شورای زیبایی انگلیس ، بارگیری پوسترهای تبلیغاتی “سلام سلام” و دارایی های رسانه های اجتماعی و قرار دادن پوسترهایی که از پنجره های سالن رو به بیرون به سمت خیابان هستند ، تشویق می شوند.

این شورا همچنین امیدوار است که با استفاده از گیف ها و برچسب های موجود در Stories اینستاگرام ، از سالن ها و کسانی که به سالن های بازدید می روند ،britishbeautycouncil و #OhHelloBeauty را در فیس بوک و اینستاگرام برچسب گذاری کنند ، این کار را از طریق شبکه های اجتماعی گسترش می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>