خریداران به احتمال زیاد در این روز مادر از مارک های حمایت کننده از حقوق زنان زیبایی می خرند

نظرسنجی کسب و کار لوازم آرایشی نشان می دهد که دلایل حمایت از زنان تصمیم خریداران در مورد هدایای زیبایی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد

اکثریت قریب به اتفاق خریداران به احتمال زیاد برای روز مادر ، 14 مارس ، هدیه ای از مارک تجاری حمایت می کنند که از اهداف زنان حمایت می کند.

نظرسنجی جدید توسط تجارت لوازم آرایشی، با همکاری کلوپ زیبایی شما ، تقریباً پیدا شده است. . .

این یک عصاره کوچک از مقاله کامل است که در دسترس است فقط به مشترکین محتوای برتر. مشترکین برای خواندن مقاله به سیستم وارد می شوند (بالا سمت راست).

یا

اکنون در محتوای برتر در کسب و کار لوازم آرایشی مشترک شوید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>